Privacy verklaring

Doel van de vraag om (persoons)gegevens:

De door u verstrekte zakelijke- en persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor telefonisch en email contact en worden niet aan derden verstrekt anders dan voor dit doel.

Type gegevens:

Fireproducts & Solutions Nederland BV vraagt u enkel om persoonsgegevens die via openbare of branche-specifieke bronnen beschikbaar zijn zoals KvK en zal u nooit om gegevens vragen zoals politieke voorkeur, religieuze overtuiging of anderszins vergelijkbaar privégerelateerde gegevens.

Tijdsduur:

Fireproducts & Solutions Nederland BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging:

Fireproducts & Solutions Nederland BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Vragen:

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op. Dit kan via ons mail adres

Contactgegevens:

Fireproducts & Solutions Nederland BV
Hankweg 9-11
2641 WV Pijnacker NL
T +31(0)15 764 06 70